از آنجایی که افرادی در جامعه وجود دارند که توان کار دارند و می توانند به مرور زمان مشکلات مالی خود را برطرف کنند ، این بنیاد بابت نیازهای ضروری و نیاز مالی جهت ایجاد اشتغال این افراد از محل هبه های خیرین، قرض الحسنه می دهد که این قرض الحسنه بابت نیازهای ضروری و کمک به اشتغال با تایید معتمد بنیاد خیریه غدیر در آن شهر برای آن شخص بصورت فوری و در اقساط مشخص باز می گردد و به نیازمندان دیگر قرض الحسنه پرداخت می گردد.

حمایت از ما