دربارما

بنیاد خیریه غدیر زیر نظر حضرات حجج اسلام و آقایان، سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد، علیرضا پناهیان، محمد حسن رحیمیان، کاظم صدیقی، سیدمصطفی میرلوحی سید مرتضی نبوی و… تشکیل شده است.

هدف اصلی آن برطرف کردن نیازهای ضروری و مربوط به اشتغال نیازمندان است و یکی از ماموریت های جدی خود راترویج سنت زیبای قرض الحسنه می داند که سنت به مراتب بسیار پسندیده تر از صدقه میباشد که با کمک گرفتن از عموم مردم در این امر خیر همه را در ثواب آن به قدر توانایی خود شریک می کند.

معتمدین

معتمدین

  • کد ملی